Hãy download Bot Nhạc để dùng thử.admin
Bản mới nhất 5.8.1 • Hổ trợ Windows 7+
• Thêm server 3 cho phần tìm

Những câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp hoặc thắc mắc về bot nhạc.
© - powered by vnfox.com