Hãy download Bot Nhạc để dùng thử.admin
Bản mới nhất 5.8.1 • Hổ trợ Windows 7+
• Thêm server 3 cho phần tìm

Lệnh / Commands dành cho Bot Nhạc

Lệnh / Command:  
© - powered by vnfox.com